ΠΟΕ ΔΟΥ

Τετάρτη,21 Αυγούστου 2019

ΕΙΣΤΕ ΕΔΩ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

E-mail Εκτύπωση PDF

Αποφάσεις ΣΛΟΤ

» Αναγνώριση των κερδών μιας κοινοπραξίας που αναλογούν σε μια εταιρεία μέλος της κοινοπραξίας, κατά την κατάρτιση του ατομικού ισολογισμού της επενδύουσας εταιρείας σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ.

437 AΠ.ΑΑ./7.7.2005