ΠΟΕ ΔΟΥ

Τετάρτη,21 Αυγούστου 2019

ΕΙΣΤΕ ΕΔΩ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

E-mail Εκτύπωση PDF

» 1)Τι πρέπει να προσέχουν οι Εφοριακοί Συν/χοι, κατά την εκμίσθωση των αστικών ή γεωργικών ακινήτων τους και 2) Ειδικές διατάξεις για την αναγνώριση του πλασματικού χρόνου

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ/11.1.2011

» Ενωτική και θετική η επικοινωνία των Εφοριακών Συν/χων με τους Γάλλους Συν/χους

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ/10.3.2011

» Επιτεύγματα, που πιστοποιήθηκαν κατά την Δ’ Τακτική Γεν. Συνέλευση και την ανάδειξη νέου Διοικ/κού Συμβουλίου τριετίας 2011-14

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ/7.4.2011

» Περί κακοποίησης Υπερηλίκων Άκρως επωφελής η ψυχολογική στήριξη και των Εφοριακών Συν/χων, με απ’ ευθείας επικοινωνία ψυχολόγου, ως και ενός Πολιτιστικού Κέντρου ή Λέσχης

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ/3.5.2011

» Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικης 2012-2015.

ΥΠΟΙΚ 2/78400/0022/14.11.2011

» Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών. Τι ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4021/2011.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ/4.11.2011

» Πληρωμή κατ’ οίκον των συντάξεων και σε Εφοριακούς Συνταξιούχους

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ/29.11.2011

» Οι συντάξεις, από 1.11.2011, με τις διατάξεις του Ν. 4024 / 2011, η οικογενειακή παροχή και οι μειώσεις της σύνταξης, του μερίσματος ΜΤΠΥ και του Εφάπαξ ΤΠΔΥ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ/22.11.2011

» Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαικής Ένωσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως 9 του π.δ. 38/2010

ΚΥΑ 146346 ΦΕΚ 3169 Β/30.12.2011