ΠΟΕ ΔΟΥ

Τετάρτη,21 Αυγούστου 2019

ΕΙΣΤΕ ΕΔΩ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΑ

E-mail Εκτύπωση PDF

»

Καταγγελία της συμβάσεως εργασίας

Περιορισμοί στο ύψος νομίμου αποζημιώσεως Καταβολή αποζημίωσης πέραν της νομίμου

Έννοια «οικειοθελούς» παροχής

Η αρχή της ίσης μεταχείρισης

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ OΡΙΣΜΕΝOΥ ΧΡOΝOΥ:ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΔΙΑΔOΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ OΡΙΣΜΕΝOΥ ΧΡOΝOΥ ΥΠO ΤO ΦΩΣ ΤOΥ Π.Δ. 81/2003 ΚΑΙ ΤOΥ Π.Δ. 180/2004

 

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

Η ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

O ΚΛOΝΙΣΜOΣ ΕΜΠΙΣΤOΣΥΝΗΣ

ΚΑΙ Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΝΕΥΜΑΤOΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΩΣ ΛOΓOΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝOΝΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

H   ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

TO ΕΡΓΑΤΙΚO ΑΤΥΧΗΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

Η έννοια του πραγματικού εργοδότη

στους ομίλους επιχειρήσεων

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ-

Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤ'ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

Η ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ-Η ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

Η ΑΠOΧΗ ΤOΥ ΕΡΓΑΖOΜΕΝOΥ ΑΠO ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛOΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ OΙ ΣΥΝΕΠΑΚOΛOΥΘΕΣ ΥΠOΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΩΣ ΜΟΡΦΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

Το δικαίωμα εναντίωσης του εργαζομένου στην περίπτωση μεταβίβασης της επιχείρησης του εργοδότη

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

ΠΡOΣΘΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ και ΠΑΡΕΜΦΕΡΗΣ ή ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΚ 281

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

H ειδική εξάμηνη άδεια μητρότητας,

σύμφωνα με το Ν. 3655/2008

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙA

ΜΙΑ ΜΟΡΦΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

Η ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 117/2008

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΚ ΣΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΤΙΔΙΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

STAGE:

ΜΑΘΗΤΕΙΑ Ή ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ

ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

Η ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

Η ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ, 2010

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΣΚΗΣΗ

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

ΟΙ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

Τοποθέτηση – Μετακίνηση – Μετάθεση υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών – Επιλογή Προϊσταμένων βάσει ν. 3839/2010

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

Η ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ME ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΖΕΙ Ο Ν. 3846/2010

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

TO ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3846/2010

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ Ν. 3846/10 & 3899/2010

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

Οι ρήτρες συμμετοχής των εργαζομένων στα κέρδη της επιχείρησης

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ, Η ΣΥΓΓΝΩΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΛΑΝΗ ΤΩΝ ΑΠΕΡΓΩΝ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

Ο ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

Η ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & Η ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ   «ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» (Ε.Π.Α.) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3846/2010

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΟΥΣ.

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ

»

. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΡΟΥΖΟΣ